Вътрешен товарен и пътнически транспорт;
Строителна механизация и оборудване;
Технически прегледи на всички видове ППС;
Автосервизни услуги.

Строителна механизация

С транспортната си и строителна техника "Тракия-РМ" ЕООД участва в строителството на редица обекти.
По-значенителните от тях са: Депа за отпадъци на гр. Пловдив, гр. Елхово и гр. Ямбол; Канализации на
с. Брани поле, с. Крумово, с. Болярци, с. Анево, с. Радиново, с. Брестовица, с. Исперихово, с. Първенец, с Марково, кв. Дебър- гр.Първомай; Техническа и биологична рекултивация на
нарушени терени;

Вътрешен автотранспорт

Транспорт на земни маси за “Мега лукс”, “Деком”, “Международен панаир” АД, “Райски кът-2”, “Марица Гардънс”.

Дружеството притежава лицензи за превоз на товари на територията на страната и чужбина. Извършва специализирани превози. Има автомобили оборудвани за превоз на опасни товари - горива, корозионни вещества, кислород и други.

Списък на техниката собственост на Тракия-РМ ЕООД:
изтегли списък в .pdf формат

2013 г., Copyright © "Тракия - РМ" ЕООД
Created by: Ekont Management
гр. Пловдив 4004, ул. "Братя Бъкстон" № 136, тел.: 032/ 69 50 30;
факс: 032/ 67 24 80, e-mail: office@trakia-rm.com