Фирмата предлага комплексни решения за:

Геоложки проучвания;
Почистване и възстановяване на сондажни кладенци;
Изграждане на пилотни сондажи за жилищно и промишлено строителство,
      при тръбна конструкция на пилоните с диаметър на тръбите от 500 мм до 1000мм;
Експлоатационни хидрогеоложки сондажни кладенци за питейни, промишлени и земеделски нужди;
Извършване на геофизични изследвания, включващи стандартен електро каротаж, гамаестествен
      каротаж, каверно метрия и други методи за проучване.

Питейно водоснабдяване

Питейно водоснабдяване за "ВиК" ЕООД, гр.Пловдив – Помпена станция “Изток” 1 –
      2 броя сондажни кладенци с дължина 90 л.м., широчина 550 мм;
Питейно водоснабдяване за "ВиК" ЕООД, гр. Хасково – Помпена станция “Татарево” –
      1 бр. сондажен кладенец с дължина 70 л.м., широчина 550 мм;
Община Родопи – помпена станция, с. Браниполе –
      1 бр. сондажен кладенец с дължина 55 л.м., широчина 550 мм.

Промишлено и техническо водоснабдяване

За "Инигма" АД, гр.Пловдив;
За ЕТ "Георги Атанасов", гр.Пловдив;
За летище "Граф Игнатиево";
За "ИК-Жанет 45", гр.Пловдив;
За "Витал транс" ООД;
За "Териториално данъчно управление", гр.Пловдив;
За "Български транспортен холдинг", гр.Пловдив;
За “Бертран” ООД, гр. Хасково – сондажен кладенец с дължина 140 л.м., широчина 500 мм.

Мониторингови пиезометри

Мрежи за комплексен мониторинг на околната среда на 18 броя участъци за
     
"Екоинженеринг-РМ" ЕООД, София;
Мрежа за комплексен мониторинг на депо за ТБО, гр. Карлово;
Мониторингови пиезометри на "Акватех" ООД, гр. Пловдив.

Геофизични измервания

Геофизични измервания за "Геосервизинженеринг" АД – гр. Асеновград;
"Акватех" ООД – гр.Пловдив, "Екоинженеринг-РМ" ЕООД – гр. София и "ВиК" – гр. Пловдив;
Геоложко проучване посредством ядково сондиране за “Пещерска гроздова” АД – гр. Пловдив.2013 г., Copyright © "Тракия - РМ" ЕООД
Created by: Ekont Management
гр. Пловдив 4004, ул. "Братя Бъкстон" № 136, тел.: 032/ 69 50 30;
факс: 032/ 67 24 80, e-mail: office@trakia-rm.com