СТРОИТЕЛСТВО » Хидроизолации
Български English
Хидроизолации

Хидроизолации на земни повърхности с естествени материали;
Хидроизолации на земни повърхности с геомембрани / фолио/ от HDPE материали и
      материали от типа GCL;
Хидроизолации на басейни и съоръжения с фолио от HDPE материали;
ДТБО – гр. Елхово и Болярово – Полагане и заваряване на фолио от HDPE и геотекстил (18 000 м2.)

Почистване на речни корита

Почистване на дървестната и храстовата растителност от коритото на река Марица в регулационните граници на гр. Пловдив;

Почистване и укрепване на отводнителен канал с. Триводици, община Стамболийски; изкопно-насипна дейност, извозване на земни маси, укрепване и стабилизиране на канал;

2013 г., Copyright © "Тракия - РМ" ЕООД
Created by: Ekont Management
гр. Пловдив 4004, ул. "Братя Бъкстон" № 136, тел.: 032/ 69 50 30;
факс: 032/ 67 24 80, e-mail: office@trakia-rm.com