ЗЕМЕДЕЛИЕ » Лозов масив
Български English

Механизирана обработка на земеделски площи;
Отглеждане на земеделски култури;
Арендоване земи;
Продълбочаване;
Реголване;
Подравняване;
Оран;
Дисковане;
Култивиране;
Торене;
Пръскане.

Лозов масив

През 2008 година "Тракия-РМ" ЕООД кандидатства и изпълни проект по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, на 446 декара винени лозя в село Съедиднение, община Братя Даскалови.
"Тракия-РМ" ЕООД спазва добрите агротехнически и растително защитни практики в модерното земеделие.

2013 г., Copyright © "Тракия - РМ" ЕООД
Created by: Ekont Management
гр. Пловдив 4004, ул. "Братя Бъкстон" № 136, тел.: 032/ 69 50 30;
факс: 032/ 67 24 80, e-mail: office@trakia-rm.com