СТРОИТЕЛСТВО » Техническа и биологична рекултивация
Български English
Техническа и биологична рекултивация

Рекултивация на нарушени терени;
Рекултивация на замърсени терени;
Рекултивация на отвали и депа за отпадъци;

Обекти:

Техническа и биологична рекултивация на 19 руднични обекта:
       – "Чукарово", община Елхово;
       – "Момино", "Раковски" и "Белозем", община Раковски;
       – "Окоп" и "Тенево", община Тунджа;
       – "Царимир", община Съединение;
       – "Дебър", община Първомай;
       – "Троян", "Марица" и "Навъсен", община Симеоновград;
       – "Чешмата", община Хасково;
       – "Владимирово" и "Орлов дол", община Тополовград;
       – "Трилистник", община Марица;
       – "Селище", община Велинград;
       – "Бялата вода", община Костенец;
       – "Мъдрец", община Гълъбово.
Техническа рекултивация на насипище „Староселец” – 250 дка грубо подравняване,
      фино подравняване и рекултивация – „Мини Марица Изток” ЕАД
Събиране на хумус пред фронтовете на минните работи и техническа рекултивация по обект:
      Рудник “Трояново 1”"Мини Марица-Изток" ЕАД и рудник “Трояново – север”

Всички приключени рекултивирани терени са приети съгласно нормативните изисквания за
рекултивация на нарушени терени.

2013 г., Copyright © "Тракия - РМ" ЕООД
Created by: Ekont Management
гр. Пловдив 4004, ул. "Братя Бъкстон" № 136, тел.: 032/ 69 50 30;
факс: 032/ 67 24 80, e-mail: office@trakia-rm.com