ВиК обекти

Строителство на водопроводи и канализации

Обекти:

"Допълнително водоснабдяване на с. Свежен от язовир "Свежен";
"Канализация на с. Марково. Външен отвеждащ колектор – продължение и Главен колектор І";
"Канализация нa с. Първенец. Актуализация на външен отвеждащ колектор І-ви етап – продължение";
"Канализация на с. Брестовица. Главен колектор І и ІІ – 1 етап";
"Канализация на с. Устина. Главен коелктор І и ІІ – 1 етап";
"Канализация на с. Крумово. Главен коелктор І. Главен колектор извън регулация, преливник,
       довеждащ канал до ПСОВ и реконструкция на Крумовски отводнителен канал";
"Изграждане на канализация на с. Болярци, Община Садово – Главен колектор І и ІV";
"Канализация на кв. Дебър, гр.Първомай; подобект: Канал 5 и Канал 5–12";
"Канализация на с. Брани поле – с. Белащица: Главен колектор І на с. Брани поле";
“Канализация на с. Анево, Община Сопот;
“Канализация на с. Радиново, Община Марица – Главен клон ІІ”;
“Битова и дъждовна канализация на Логистичен склад на Фреш Лоджик”;
“ПП и технически водопровод на Логистичен склад на Фреш Лоджик”;
“Пречиствателна станция на Логистичен склад на Фреш Лоджик”;
"Канализация на с. Исперихово", общ. Брацигово;
"Рехабилитация на хранителен водопровод- с. Раздел", общ. Елхово;

2013 г., Copyright © "Тракия - РМ" ЕООД
Created by: Ekont Management
гр. Пловдив 4004, ул. "Братя Бъкстон" № 136, тел.: 032/ 69 50 30;
факс: 032/ 67 24 80, e-mail: office@trakia-rm.com