СТРОИТЕЛСТВО » Депа за отпадъци
Български English
Депа за отпадъци

Строителство на депа за твърди битови отпадъци;
Строителство на депа за опасни отпадъци;
Строителство на депа за строителни отпадъци.

Обекти:

Депо за твърди битови отпадъци на гр. Пловдив

Обектът е уникален по своята същност. Заема площ от 238 декара, като тялото на депото е разположено на 196 декара. От тях 156 декара бяха заети от стари отпадъци с обем 1 500 000 куб.м. Всички стари отпадъци вече са предепонирани в новопостроените, отговарящи на съвременните изисквания котловани. Капацитетните възмож-
ности на депото са 3 500 000 кубични метра с възможност да поеме отпадъците на гр. Пловдив до 2020 г.
Строителството е поетапно. Всички етапи от строителството на котлованите вече са завършени и са приети, съгласно нормативните изисквания.

дтбо на град Пловдив, изглед севердтбо на град пловдив, изглед от запад

Депо за твърди битови отпадъци на гр. Елхово

На обект ДТБО са извършени следните дейности: изграждане на дренажна система, стопански двор, пътища, водопровод, оросителна система и кантар. Изграден е котлован с площ от 17 дка. – полагане на фолио и дре-
нажна система. Направена е вертикална планировка на обекта и и е изградена канализация за обратни и повърхностни води.


Депо за отпадъци "Чеиргьол1"

След зариване на съществуващо депо "Сгуроотвал" и депо "Шламоотвал" изкопно-насипни работи, полагане на геотекстил, HDPE фолио, геомембрана, направа на пътища, рампи, рампи, шахта, тръбопровод. Закриване и рекултивация на съществуващи депа.

 2013 г., Copyright © "Тракия - РМ" ЕООД
Created by: Ekont Management
гр. Пловдив 4004, ул. "Братя Бъкстон" № 136, тел.: 032/ 69 50 30;
факс: 032/ 67 24 80, e-mail: office@trakia-rm.com